Inwestycje lokalne

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach inicjatywy lokalnej, która została  określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  realizuje zadania polegające na budowie:

-  sieci wodociągowych,

-  sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci kanalizacji deszczowej,

- nawierzchni dróg i chodników ,

- oświetlenia ulicznego.


SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, IŻ NABÓR WNIOSKÓW PRZYJMOWANY JEST W SPOSÓB CIĄGŁY,

PRZY CZYM WNIOSKI NA ROK 2020 NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO                  

15 WRZEŚNIA 2019R.

Załączniki


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W ROKU 2019

REALIZACJĄ INWESTYCJI  INFRASTRUKTURALNYCH WSPÓLNIE Z MIASTEM

ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46, POK. 110, 111.

WNIOSEK MOŻNA SKŁADAĆ OD 2 STYCZNIA

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie pracownicy Oddziału pod nr tel. 61 8785441, 61 8785575, 61 8784382, 61 8785758 służą wszelką pomocą.

Załączniki