Karta Seniora - Poznańska Złota Karta

Projekt Karta Seniora - ,,Poznańska Złota Karta" adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.

Karta wydawana jest w celu:

 • ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
 • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
 • podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Wnioski o wydanie Kart składać można:

 • osobiście, w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • elektronicznie, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP

Szczegółowe informacje na temat sposobów składania wniosków znajdują się tutaj

Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie. Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj

W dniach 19-22 marca 2018 roku Poznańskie Centrum Świadczeń będzie przyjmowało wnioski o wydanie Kart w Mobilnych Punktach:

 • 19 marca 2018 r., godz. 11.00-16.00 w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24
 • 19 marca 2018 r., godz. 11.00-16.00 w Filii Nr 14 Biblioteki Raczyńskich, os. B. Chrobrego 117
 • 20 marca 2018 r., godz. 10.00-14.00 w Osiedlowym Domu Kultury "Stokrotka", ul. Cyniowa 11
 • 20 marca 2018 r., godz. 14.30-16.30 w Osiedlowym Domu Kultury "Orle Gniazdo", os. Lecha 43
 • 21 marca 2018 r., godz. 10.00-17.00 w Domu Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21
 • 22 marca 2018 r., godz. 16.00-18.00 w Klubie "Krąg", ul. Dmowskiego 37