Dlaczego publikujemy otwarte API?

Dlaczego? Bo tak rozwija się świat!

  • Zasoby treści i danych tworzone i gromadzone za publiczne pieniądze powinny być publicznie dostępne
  • Administracja nie ma monopolu na najlepsze rozwiązania systemów informacyjnych realizowanych dzięki nowym technologiom
  • Użytkownik wie najlepiej (lub powinien wiedzieć) jak wykorzystać informacje z domeny publicznej
  • Nie da się zbudować społeczności "smart city" bez aktywnej współpracy opartej na "dialogu równych" - czyli rozmowy opartej o dostęp do takiej samej wiedzy

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, czyli:

  • Mieszkańców i grup Mieszkańców (np. zorganizowanych w Rady Osiedli, Stowarzyszenia, NGO...)
  • Twórców stron internetowych, aplikacji mobilnych, nowych e-usług
  • Sektora MŚP: zachęta do wykorzystywania zasobów przy budowaniu swojej oferty biznesowej dla Mieszkańców

Jak? Wpisując zadanie do strategicznych działań Miasta

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2030, uchwała RMP z dnia 11.05.2010 r.

Program strategiczny "Cyfrowy Poznań"

Projekt "e-mi@sto" (przykłady zadań):

c) Transformacja Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej w system brokera informacji, umożliwiający pobieranie treści i implementowanie ich w zewnętrznych serwisach informacyjno-usługowych, opartych o otwarte standardy.

d) Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej tak, aby stał się źródłem specjalistycznych informacji o mieście oraz danych referencyjnych użytecznych w procesach inwestycyjnych i analizach przestrzennych (przykład: cyfrowy plan miasta z warstwami tematycznymi UEFA EURO 2012TM )

l) Optymalizacja przepływu informacji pomiędzy bazami źródłowymi, administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorcami (min. projektanci budowlani).

Jak? Rozszerzając API i dostęp do kolejnych zasobów

  • Zasoby poznan.pl (treści i usługi)
  • Zasoby bip.poznan.pl (treści)
  • Zasoby Systemu Informacji Przestrzennej - SIP to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących środowisko geograficzne przez podanie cech geograficznych i opisowych. Dane geograficzne określają położenie i kształt obiektów oraz zjawisk przestrzennych, natomiast dane opisowe je charakteryzują.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej