Pobierz inne zasoby otwartych danych i treści

W tym miejscu będą publikowane treści i dane, które nie znalazły się jeszcze w strukturach API poznan.pl i bip.poznan.pl, ale ze względu na potencjał oraz znaczenie powinny być dostępne do ponownego wykorzystania. Oprócz zbiorów danych będą tu zamieszczane odnośniki do stron miejskich jednostek i partnerów umożliwiające bezpośredni dostęp do kolejnych API i zasobów o charakterze publicznym.