Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Afisz na listopad

październikowym Afiszu - 605 różnych wydarzeń kulturalnych - w tym 106 dla dzieci.

Afisz, dotychczas publikowany jako wybór najważniejszych wydarzeń kulturalnych, od lutego 2016 roku ma również formę ulotki z pełnym kalendarium wydarzeń na cały miesiąc. Część nakładu jest insertowana do miesięcznika "IKS". Pozostała dostępna jest z kolei w Centrach Informacji Miejskiej oraz Turystycznej, Urzędzie Miasta, a także jako dodatek do Tytki seniora.

Afisz listopadowy
Afisz na listopad 2018