Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Promocja Kroniki "Uniw. na stulecie"

Wydawnictwo Miejskie Posnania i Kolegium Redakcyjne KMP serdecznie zapraszają na promocję kolejnego tomu Kroniki Miasta Poznania (1/2019) Uniwersytetowi na stulecie.

a
a

Spotkanie odbędzie się 29 maja (środa, godz. 17) w Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sala Posiedzeń, u. Mielżyńskiego 27/29.
Wstęp wolny. Na gości czekają egzemplarze w cenie promocyjnej.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli Prezydent Miasto Poznań Jacek Jaśkowiak i Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

-------------------

KMP (1/2019) - Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zwycięskie powstanie wielkopolskie 1918/1919 stworzyły Poznaniowi możliwość otwarcia polskiej uczelni wyższej, wieńcząc niejako proces nadawania mu charakteru wielkomiejskiego. 7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzi się m.in. Uniwersytet noszący dziś imię Adama Mickiewicza. Okolicznościom powstania i początkowemu okresowi działalności Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującemu lata międzywojenne, poświęcony jest kolejny tom "Kroniki Miasta Poznania", którego wydanie zaplanowano w związku z setnymi urodzinami poznańskiej Alma Mater.