Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Śladami Kroniki - Plac Wiosny Ludów

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wycieczek edukacyjnych Śladami Kroniki. Spacery organizowane są co miesiąc i poprowadzą ich uczestników trasami związanymi z przewodnimi tematami kolejnych wybranych tomów "Kroniki Miasta Poznania". Każdej z nich towarzyszyć będzie prelekcja lub wykład poświęcony najciekawszym zagadnieniom poruszanym w Kronice.

a
a

SPACER Z PRZEWODNIKIEM W OPARCIU O TOM "KRONIKI MIASTA POZNANIA" - Plac Wiosny Ludów (KMP 2/2018)

23.02.2019 (sobota)

godz. 10.00-10.45  

Kiedy nie było placu Wiosny Ludów - prelekcja prof. Tomasza Jurka,  Warsztatownia przy Centrum Informacji Kulturalnej (dawny CIM), ul. Ratajczaka 44

godz. 10.45-12.15   

Spacer z przewodnikiem śladami historycznych i współczesnych zabudowań usytuowanych przy placu Wiosny Ludów

Uczestnicy otrzymają kupon rabatowy na zakup dowolnego numeru "Kroniki Miasta Poznania".

UDZIAŁ BEZPŁATNY