Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wybitni Wielkopolanie - spotkanie dla dzieci

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu edukacyjnego Śladami  historii Poznania dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

b
b

Organizowane co miesiąc spotkania poprowadzą uczestników trasami związanymi z ważnymi dla Poznania wydarzeniami, miejscami lub postaciami historycznymi. Każdej wyciecze będą towarzyszyć warsztaty.

20 października (sobota) o godz. 10:00
udział bezpłatny

Uniwersytet Artystyczny, budynek E, sala 13, I piętro, ul. Wolnica 9

godz. 10.0 
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat. Uczestnicy najpierw zapoznają się z sylwetkami wybitnych Wielkopolan, a następnie wspólnymi siłami i za pomocą rozmaitych technik, wykonają kolaże obrazujące omawiane postacie.

godz. 11.15    
Wycieczka animowana po najstarszej zachowanej nekropolii poznańskiej - Cmentarzu i Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. W czasie spaceru dzieci zmierzą się z różnorodnymi zagadkami i zadaniami.

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:

salon@wm.poznan.pl lub 61 854 07 54