Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Promocja "Szlachty" za nami

W szacownych wnętrzach Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się promocja kolejnego tomu szacownej Kroniki Miasta Poznania, tym razem poświęconej szlachcie.

Dyrektor Katarzyna Kamińska, prof. Tomasz Jurek i prof. Przemysław Matusik
Dyrektor Katarzyna Kamińska, prof. Tomasz Jurek i prof. Przemysław Matusik

Obowiązki gospodarzy pełnili: redaktor naczelny Kroniki prof. Przemysław Matusik, redaktor prowadzący numeru jest prof. Tomasz Jurek oraz dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania Katarzyna Kamińska. Publiczność dopisała, jak zawsze na spotkaniach promocyjnych Kroniki, co świadczy o tym, że podejmowane tematy z historii Poznania cieszą się dużą popularnością.

W tym numerze autorzy przyglądają się poznańskiej szlachcie na przestrzeni wieków. Średniowieczna i staropolska szlachta to warstwa na wskroś rustykalna, związana z wiejskim środowiskiem, wiejską gospodarką i wiejskim stylem życia. Już na poziomie samych pojęć szlachta i miasto rysują się jako antytezy. Szlachcic w mieście wydaje się więc figurą zgoła niestosowną i niepotrzebną. Naturalna była też niechęć szlachecka do miasta i mieszczan, odwzajemniana zresztą przez tych ostatnich. Z jednej strony mamy kultywujących rycerski etos wojowników, ludzi miecza, wierzących w wagę cnót wynikających z dobrego urodzenia, z drugiej zaś - zarabiających własnym przemysłem i sprytem kupców i rzemieślników, doceniających wartość pokoju i spokoju. A jednak szlachta w życiu miasta, i to również tak dużego jak Poznań, była stale obecna.

Kolejny tom kwartalnika poświęcony zostanie placowi Wiosny Ludów.

oprac. red.