Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Będzie skwer Ireny Sendlerowej

Komisja Kultury i Nauki jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgłoszony przez radnego Tomasza Wierzbickiego.

Skwer Ireny Sendlerowej, w tle dawna synagoga i budynek siedziby Gminy Żydowskiej w Poznaniu, fot. M. Malinowski
Skwer Ireny Sendlerowej, w tle dawna synagoga i budynek siedziby Gminy Żydowskiej w Poznaniu, fot. M. Malinowski

Irena Sendlerowa (1910-2008) podczas II Wojny Światowej wykazała się niezwykłym heroizmem, ratując ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci. W grudniu 1942 roku utworzona Rada Pomocy Żydom "Żegota" mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Sendlerowa organizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie.

Za swoją działalność została aresztowana w 1943 roku przez Gestapo, była torturowana i skazana na śmierć. "Żegota" zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników. W ukryciu, pod pseudonimem "Jolanta", dalej pracowała nad ocaleniem żydowskich dzieci.

Została uhonorowana m. in.: medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1965 r., Orderem Orła Białego w 2003 r. oraz Orderem Uśmiechu w 2007 r. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Skwer, który ma nosić imię Ireny Sendlerowej położony jest przy skrzyżowaniu ulic: Stawnej, Małe Garbary i Garbary (obok znajduje się przystanek tramwajowy). Propozycję pozytywnie zaopiniowała Gmina Żydowska w Poznaniu oraz Rada Osiedla Stare Miasto. Ostateczną uchwałę podejmie Rada Miasta na sesji w dniu 17 kwietnia.

Mateusz Malinowski

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2018