Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Czas kobiet

Nie słabnie dyskusja na temat nazw ulic w Poznaniu. Wobec zapowiadanych zmian w nazewnictwie pojawiają się różne propozycje. Radna Beata Urbańska uważa, że za mało reprezentowane są kobiety.

Radna Beata Urbańska, fot. archiwum prywatne
Radna Beata Urbańska, fot. archiwum prywatne

Rok 2018 decyzją Sejmu będzie Rokiem Praw Kobiet. 100 lat temu, w 1918 roku Polski otrzymały prawa wyborcze. Radna Lewicy Beata Urbańska, uważa że to doskonała okazja aby przypomnieć o pierwszych polskich parlamentarzystkach: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej, Franciszce Wilczkowiakowej.

Zdaniem radnej to również dobry moment, żeby zapisać w przestrzeni miejskiej nazwiska wyjątkowych Poznanianek, Wielkopolanek i Polek. - Najwyższy czas, żeby patronami poznańskich ulic były kobiety, które dobrze zapisały się w historii Polski i naszego Miasta - podkreśla Beata Urbańska.

Podobnie postuluje Marta Mazurek - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, która chce, aby w 100-lecie praw kobiet ulice nazywano tylko na cześć kobiecych postaci historycznych. Zwraca też uwagę, że jedynie ok. 8% nazw ulic w Poznaniu jest "kobiecych".

Temat zmiany nazw niektórych ulic w Poznaniu został wywołany przez ustawę dekomunizującą nazwy w przestrzeni miejskiej. Rada Miasta zmieniła już wiele nazw ulic noszących nazwę patronów związanych z komunizmem. Pojawiają się jeszcze propozycje zmiany ul. Roosevelta na Ronalda Reagana, zaś radny Marek Sternalski uważa, że w Poznaniu swoją ulicę powinna mieć była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, Honorowa Obywatelka Miasta Poznania. Według informacji Gazety Wyborczej wojewoda wielkopolski nosi się z zamiarem zmiany nazwy ul. 23 Lutego nawiązującej do zakończenia walk o Poznań w 1945 roku, ponieważ oznaczało to ostateczne wejście Armii Czerwonej do Poznania. Propozycja już budzi dyskusje, a przeciwnicy argumentują m.in., że ta data oznacza zakończenie okupacji niemieckiej w Poznaniu i zdobycie Cytadeli, zaś w walkach brali udział poznańscy cywile - cytadelowcy. Według niepotwierdzonych informacji nowym patronem ul. 23 Lutego miałby zostać były prezydent RP Lech Kaczyńskich, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wraz z ponad dziewięćdziesięcioma osobami będącymi na pokładzie. Wymieniana jest także poprzednia nazwa - ul. Pocztowa. W Internecie już pojawiła się petycja pod nazwą: "Nie zgadzamy się na zmianę w Poznaniu nazwy ulicy z 23 Lutego na Lecha Kaczyńskiego ".

Teraz do dyskusji doszedł również wątek kobiecy i postulat, aby były one liczniej reprezentowane w nazewnictwie poznańskich ulic, placów i skwerów.

oprac. mat.

Zobacz także: