Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ile i co dla pieszych?

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie przedstawienia szczegółowych wydatków i inwestycji dla pieszych w 2018 roku.

Fot. Jan Gładysiak
Fot. Jan Gładysiak

Podczas prac nad projektem budżetu Miasta Poznania na 2018 roku radny zgłosił poprawkę dotyczącą remontów chodników w śródmieściu - na terenach osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz i Wilda - na kwotę 4 mln zł. Podobne poprawki zostały zgłoszone przez wielu innych radnych. Nieliczne z tych propozycji zostały przyjęte do realizacji.

Andrzej Rataj zwrócił się do prezydenta Poznania o odpowiedź na następujące pytania:

  • w jakiej łącznej kwocie zaplanowane zostały wydatki z budżetu Miasta Poznania na 2018 rok na infrastrukturę dla pieszych,
  • na jakie elementy infrastruktury dla pieszych zaplanowane zostały wydatki z budżetu Miasta Poznania na 2018 rok,
  • w ramach których zadań zaplanowanych w budżecie Miasta Poznania na 2018 rok zaprojektowane zostały wydatki na infrastrukturę dla pieszych i w jakich kwotach w ramach poszczególnych zadań.

W swojej interpelacji radny zwraca też uwagę potrzeby modernizacji, remontów, przebudowy infrastruktury dla pieszych dotyczą mieszkańców z różnych części Poznania, zarówno śródmieścia, jak i osiedli z budynkami wielolokalowymi, osiedli peryferyjnych z budynkami jednorodzinnymi. Postulaty dotyczące tej infrastruktury należą do najczęściej zgłaszanych wniosków na każdym spotkaniu z lokalnymi społecznościami. Od wielu lat działania w tym zakresie podejmują samorządy osiedlowe, ale ich skromne budżety nie są wystarczające na takie inwestycje. Dlatego każdego roku potrzebne jest duże wsparcie z budżetu miejskiego.

oprac. red.

Zobacz także: