Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Kontrolerzy biletów, którzy chcą pracują na umowy o pracę

Przed rokiem Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej apelowała by wszystkich kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej zatrudnić na umowę o pracę. Dzisiaj wszyscy już mają taką możliwość i ci którzy chcą z tego korzystają.

fot. Jan Gładysiak
fot. Jan Gładysiak

Informację o sytuacji kontrolerów biletów przedstawił Zarząd Transportu Miejskiego podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. To rezultat apelu sprzed roku, wtedy to związki zawodowe działające w imieniu kontrolerów biletów apelowały by wszyscy kontrolerzy mogli pracować na umowę o pracę. Ze swoim apelem przyszli wtedy do radnych, a ci ich poparli. W swoim stanowisku apelowali do prezydenta o wysłuchanie ich postulatów.

Po roku sytuacja jest już inna choć nie wszyscy kontrolerzy umowę o pracę mają mimo, że wszyscy taką ofertę otrzymali. Jest tak dlatego, że na umowę zlecenie pracują jedynie ci, którym odpowiada taka forma zatrudnienia.- Postulaty zostały w pełni zrealizowane, jednak nie wszyscy kontrolerzy skorzystali z możliwości zatrudnienia na umowę o pracę - mówił Maciej Wudarski, zastępca prezydenta.

Kontrolerów zatrudnia MPK (rok temu zrezygnowano z usług zewnętrznej firmy) i obecnie jest ich 27, spośród nich 15 pracuje na umowę o pracę, a pozostałych 12 na umowę zlecenie.

Zmiany w budżecie

Oprócz sprawy kontrolerów radni zajęli się też zmianami w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.  Wynikają one m.in. z większych wpływów z biletów do zoo i palmiarni, z opłat cmentarnych. Zmiany uwzględniają też inny sposób realizacji przepływów finansowych między miastem a GOAP-em w zakresie biokompostowni. Do budżetu trzeba również wpisać rozłożone na kilka lat dokapitalizowanie spółki ZKZL, co jest jednym z warunków kredytów jakie ta firma uzyskała z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  

Sporo więcej pieniędzy pójdzie też na pulę inwestycji drogowych na osiedlach, które będzie realizował ZDM, to przesunięcie niewykorzystanych środków z zeszłego roku. Zmiany w budżecie są też konieczne z powodu innych terminów rozliczeń projektów unijnych, niektóre zostały rozliczone w roku biegłym, a część przeszła na rok aktualny.

Ostatecznie komisja zaopiniowała zmiany w budżecie i w WPF pozytywnie. Podobnie pozytywną opinię uzyskał projekt uchwały, który pozwala pozostawić wypracowane środki własne Zakładu Robót Drogowych w budżecie tej jednostki. ZRD chce za to kupić nowy samochód ciężarowy i traktor.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania