Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Kulturalne przygotowania do 100-lecia

Miejskie instytucje kultury mają już plany działań dedykowanych 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Wstępne propozycje poznali radni z Komisji Kultury i Nauki.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

Informacje przedstawili na posiedzeniu komisji: dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska i jej zastępca Cezary Ostrowski. Propozycje instytucji kultury są różnorodne, związane z ich profilami działalności. Poznański Chór Chłopięcy planuje organizację koncertów, w tym koncert dziewięciu połączonych chórów poznańskich. Biblioteka Raczyńskich planuje konferencję naukową, wystawę, widowisko multimedialne, a Teatr Ósmego Dnia debatę pod intrygującym tytułem "Czy Powstanie Wielkopolskie mogło być komunistyczną rewolucją?". Dom Kultury "Stokrotka" zamierza organizować wieczór pieśni patriotycznych ze specjalnie przygotowanymi śpiewnikami, konkurs plastyczny na powstańczą rozetkę, wiosenny rodzinny rajd rowerowy do Lusowa miejscu spoczynku gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego - dowódcy powstania. Wydawnictwo Miejskie Posnania zaplanowało pozycje książkowe, trwa konkurs na powieść o Powstaniu Wielkopolskim, tematowi powstania zostanie poświęcone wydanie Kroniki Miasta Poznania, będzie również wystawa plenerowa. Wydawnictwo zamierza też wraz z innymi instytucjami kultury realizować projekt zbierania archiwaliów z powstania.

Najwięcej projektów i działań przygotowuje, ze względu na swój charakter, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Już w połowie grudnia otwarto nową, bardzo przebudowaną ekspozycję w Odwachu. Planowana jest mobilna wystawa w mniejszych ośrodkach Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej. Będą honorowe odprawy wart przed Odwachem, a przy tym działania edukacyjne. Ponadto inscenizacje i pokazy historyczne: "Na polu chwały 1920", wjazd gen. Henryka Dąbrowskiego do Poznania, tradycyjnie inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania, inscenizacje walk powstańczych przed Odwachem. Muzeum organizuje też i będzie organizować konferencje naukowe związane z powstaniem, planuje wydać publikacje okolicznościowe.

Niezależnie od działań instytucji podległych Miastu, wkrótce rozstrzygnięty zostanie konkurs na projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe.

Radni w radach programowych

Komisja wybrała swoich przedstawicieli do rad programowych dwóch instytucji kultury w związku z nową kadencje dyrektorów tych placówek. Do rady programowej Centrum Kultury Zamek zgłosili się Klaudia Strzelecka i Tomasz Lipiński, zaś do Wydawnictwa Miejskiego Posnania Grzegorz Ganowicz i Przemysław Alexandrowicz.

Mateusz Malinowski

©Wydawnictwo Miejskie Posnania