Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Mapa potrzeb dla śródmieścia

Od 15 do 25 maja można wypełnić geoankietę, która ma pomóc w stworzeniu mapy potrzeb i problemów związanych z poprawą jakości przestrzeni i życia na terenie śródmieścia Poznania.

Fot. Tomasz Malinowski
Fot. Tomasz Malinowski

Geoankieta została utworzona we współpracy Urzędu Miasta z Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest połączeniem ankiety internetowej i mapy. Poprzez naniesienie na mapę orientacyjnych punktów można określić swoje preferencji w zakresie lokalizacji potrzeb i problemów zauważanych w swoim sąsiedztwie.

Mapa potrzeb lokalnych obejmuje pięć głównych kategorii: mała architektura, zieleń, drogi i chodniki, bezpieczeństwo i porządek oraz wydarzenia społeczno-kulturalne. Wyniki konsultacji posłużą do zaplanowania drobnych inwestycji i usprawnień w tej części miasta w ciągu najbliższych dwóch lat.

oprac. red.

Zobacz także: