Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Młodzi głodni miasta

Pracowity piątek miała Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. Spotkania z urzędnikami miejskimi dostarczyły młodym Poznaniakom wielu cennych informacji, a oni sami też przedstawili ważną propozycję.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

Dzień rozpoczął się od spotkania w Centrum Inicjatyw Rodzinnych z dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury Piotrem Sobczakiem. Około 50 uczniów z poznańskich szkół średnich wysłuchało wykładu na temat takich spraw jak: miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego, uchwała krajobrazowa, czy parkingach buforowych, różne przykłady inwestycji w mieście. Na koniec uczniowie mogli zobaczyć pozytywne przykłady z zagranicy.

W drugiej połowie dnia przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Poznania spotkali się w Urzędzie Miasta z pełnomocniczką Prezydenta Poznania Martą Mazurek, dyrektor Wydziału Rozwoju Iwoną Matuszczak-Szulc, wicedyrektorem Wydziału Oświaty Wiesławem Banasiem oraz opiekunką MRM, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Karoliną Fabiś-Szulc. Spotkanie było poświęcone raportowi, który opracowuje Młodzieżowa Rada. Będzie on dotyczył dyskryminacji uczniów w szkołach ze względu na różne powody - narodowość, wyznanie, płeć, czy orientację seksualną. Radni przedstawili koncepcję raportu oraz okoliczności początku tego tematu. Zebrane osoby zapewniły swoje wsparcie wobec prac Rady.

oprac. red.