Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ostrów Tumski będzie tętnił życiem

Radni z Komisji Kultury i Nauki zapoznali się ze szczegółową koncepcją programową Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.

Fot. M. Malinowski
Fot. M. Malinowski

Chociaż budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego przebiega z kłopotami (miała się zakończyć w czerwcu), to przedstawiciele Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" - miejskiej instytucji nadzorującej projekt, deklarują, że teraz wszystko powinno już pójść bez zakłóceń. Inwestycja ma zostać zakończona do końca roku, później trzeba będzie przygotować ekspozycję multimedialną, a pierwsi zwiedzający mogą pojawić się na początku wiosny 2013 r.

ICHOT nie będzie zwykłym muzeum. Oprócz walorów poznawczych i edukacyjnych podanych w nowoczesnej formie, Centrum ma być także miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu w gronie rodziny lub przyjaciół.

- To miejsce będzie w sposób atrakcyjny dla poznaniaków i turystów prezentować historię Ostrowa Tumskiego i zachęcać do jego poznawania - mówił Lech Łangowski, dyrektor CTK "Trakt".

Z głównego budynku ekspozycyjnego będzie można przejść do odrestaurowanej Śluzy Tumskiej - miejsca spotkań edukacyjnych. Z drugiej strony Cybiny, na Śródce, znajdą się parkingi, miejsca piknikowe, tereny rekreacyjne.

W jaki sposób zwiedzający będą poznawać historię Ostrowa Tumskiego? Ekspozycja zostanie tak zaaranżowana, żeby tworzyć spójną narrację bazującą na technikach multimedialnych. Dla widza ma to być wyjątkowe doświadczenie, fascynujące, intrygujące i zachęcające do dalszego poznawania Ostrowa Tumskiego.

Na drugim brzegu Cybiny, w Śluzie Tumskiej odbywać się będą wystawy czasowe, konferencje, seminaria, a także zajęcia skierowane do szkół i podane w atrakcyjnej formie łącznie z zajęciami w plenerze i grą miejską. Wszystkie działania edukacyjne dla uczniów będą powiązane ze szkolną podstawą programową.

- Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny - zapowiada Monika Herkt, zastępca dyrektora CTK "Trakt". - Chcemy przekazywać nie tylko wiedzę z zakresu historii, ale także uwarunkowań kulturowych, przyrodniczych czy językowych. Przygotowujemy również ofertę dla rodzin z dziećmi, programy wydarzeń weekendowych. W Centrum znajdzie się kawiarenka, punkt informacji turystycznej, punkt z pamiątkami i wydawnictwami.

ICHOT ma być, więc miejscem zdobywania wiedzy, a także spędzania wolnego czasu, miejscem spotkań, zarówno dla turystów jak i poznaniaków. Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku od dzieci po osoby aktywne na emeryturze. W połączeniu z istniejącymi już Rezerwatem Archeologicznym i Muzeum Archidiecezjalnym powstanie swoisty kompleks muzealno-historyczny określony, jako tzw. Muzeum Rozproszone. Ta nowa jakość ma też jeszcze jeden wymiar. Stanowi szansę dla Śródki i Ostrowa Tumskiego, terenów zaniedbanych infrastrukturalnie i społecznie, obecnie objętych programem rewitalizacji.

Radni, którym przedstawiona koncepcja spodobała się, pytali także o sprawy bardziej przyziemne, ale ważne dla funkcjonowania powstającej instytucji.

- Ile będzie kosztował bilet? - Chciał wiedzieć radny Michał Grześ. Interesowało go również czy są już jakieś szacunki dotyczące frekwencji.

- Ceny biletów wyniosą około 14 zł, a w przypadku ulgowych około 10 zł - odpowiadała Monika Herkt. Rocznie spodziewanych jest 150 tys. zwiedzających. Jeśli ktoś będzie chciał zwiedzić ICHOT oraz Rezerwat Archeologiczny wówczas można pomyśleć o promocyjnym bilecie łączonym.

Radny Przemysław Alexandrowicz proponował stworzenie całodziennego karnetu "śródecko-ostrowskiego", żeby zwiedzający mogli korzystać ze wszystkich atrakcji tego obszaru. Przedstawiciele CKT "Trakt" zapewnili, że także o tym myślą i na tym m.in. polega idea Muzeum Rozproszonego. W planach są również spektakle gatunku światło i dźwięk, a ponadto zaczęto prowadzić rozmowy z Maltą na temat połączenia ofert dla turystów.