Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Rusza kolej metropolitalna

Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy w dzień 10 czerwca ruszy Poznańska Kolej Metropolitalna. Na początku uruchomione będą cztery trasy, a do 2021 roku będzie ich dziewięć. W godzinach szczytu pociągi kursować będą co 30 minut.

fot. Poznan.pl
fot. Poznan.pl

Od września 2017 r. posiadacze ważnego biletu okresowego, sieciowego ZTM Poznań ze strefą A mogą podróżować po Poznaniu nie tylko autobusami i tramwajami na liniach organizowanych przez ZTM, ale również pojazdami Polregio i Kolei Wielkopolskich pomiędzy stacjami posiadającymi w nazwie "Poznań" oraz ze stacji Kiekrz. Również od września obowiązuje rozszerzona wersja zintegrowanych biletów Bus-Tramwaj-Kolej. Natomiast już od 10 czerwca rusza Poznańska Kolej Metropolitalna, która ma zachęcić ludzi do pozostawienia samochodu w miejscu zamieszkania i dojeździe do Poznania pociągiem.

Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Kluczową rolę odegrały Miasto Poznań i Powiat Poznański, które jako jedyne partycypują w kosztach zwiększonej liczby pociągów na wszystkich dziewięciu liniach. Ponad 80% kosztów przedsięwzięcia pokrywa jednak samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przeznacza on ok. 50 mln zł, Miasto Poznań - 3 mln zł, powiat poznański - 1,5 mln zł, a gminy i powiaty uczestniczące w projekcie - od 100 do 240 tys. zł. Ważna był tutaj zasada solidaryzmu - wszystkie zainteresowane gminy uczestniczą w kosztach i wszystkie, a szczególnie ich mieszkańcy, będą czerpały korzyści z większej liczby połączeń.

Pociągi co 30 minut

Obszar funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej objął gminy i miejscowości w promieniu około 50 km od Poznania, wyznaczany przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Szamotuły, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.

Pierwsze pociągi PKM połączą 10 czerwca Poznań z Nowym Tomyślem, Jarocinem, Wągrowcem i Grodziskiem Wielkopolskim. W ramach drugiego  etapu, który zaplanowany jest na lata 2019 - 2021, uruchomione będą połączenia do Rogoźna, Gniezna, Wrześni, Kościana i Szamotuł. Docelowo na każdej z 9 linii kolejowych wychodzącej ze stolicy Wielkopolski pociągi pojadą regularnie, co pół godziny rano i po południu oraz co godzinę w pozostałym czasie.

Będzie nowy tabor

Aby lepiej wykorzystać potencjał Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, konieczne jest tworzenie nowych stacji i przystanków. W ostatnim czasie powstało już kilka z nich, a w planach są następne. Przewoźnikiem będą Koleje Wielkopolskie, spółka samorządowa która dysponuje taborem 22 elektrycznych pociągów Elf, 12 wyremontowanych składów i 24 szynobusów, które będą jeździć na liniach niezelektryfikowanych. Jest już złożone zamówienie w Pesie Bydgoszcz na kolejne 10 pociągów pięcioczłonowych.

Oprócz uruchomienia dodatkowych pociągów ważne jest przekonanie mieszkańców około poznańskich gmin, żeby zostawili samochód w swoim miejscu zamieszkania lub pod lokalnym dworcem i przesiedli się na pociąg. Zgodnie z koncepcją PKM - prawie wszystkie stacje i przystanki będą węzłami przesiadkowymi, na których będzie można zostawić samochód czy rower lub dojechać do nich komunikacją publiczną. Wartość inwestycji w węzły przesiadkowe wyniesie ponad 700 mln zł, z czego na 65% uzyskano dofinansowanie.

RB, jg

Zobacz także: