Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Więcej etatów dla bibliotekarzy

Wydział Oświaty zwiększa liczbę etatów w szkolnych bibliotekach. Takie zmiany są konieczne, bo biblioteki mają coraz więcej zadań i wsparcie dla ich pracowników bardzo się przyda.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

Biblioteki, zwłaszcza w szkołach podstawowych w Poznaniu, zyskają więcej etatów. Wydział Oświaty podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania zapowiedział, że zwiększona będzie liczba etatów dla pracowników bibliotek o łącznie o 14. Sprawi to, że zwiększy się liczba płaconych godzin w 44 szkołach, zmniejszy natomiast w 13 placówkach. Stanie się tak z powodu zastosowanych przeliczników liczby uczniów przypadających na jednego pracownika biblioteki. Obecnie są 102 etaty, a jeden przypada na prawie 350 uczniów.

W ostatnich latach wzrosła liczba obowiązków pracowników tych instytucji m.in. z powodu wprowadzenia darmowego podręcznika dla dzieci, a teraz z powodu zmian w oświacie i wydłużenia szkoły podstawowej do ośmiu klas.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania