Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Młodzieżowi radni z nominacją

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania wraz z władzami miasta została nominowana do nagrody Super Samorząd 2019. Jury doceniło ich m.in. za inicjatywę Funduszu Samorządów Uczniowskich.

Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

Poznańska młodzieżowa rada była już doceniana za swoje działania na arenie ogólnopolskiej - dwukrotnie zdobyła nagrodę dla najlepszej tego typu organizacji w 2018 i 2019 r. Teraz kolejną nominację otrzymała od Fundacji im. Stefana Batorego.

- Największym tegorocznym osiągnięciem Rady jest doprowadzenie do wydzielenia z miejskiego budżetu puli pieniędzy do dyspozycji młodzieży - samorządy uczniowskie mogą starać się o dofinansowanie ich inicjatyw kwotą 2 tys. zł. - opisują radę organizatorzy. - Po pierwszej edycji Funduszu Samorządów Uczniowskich Rada Miasta z własnej inicjatywy zwiększyła jego budżet z 15 tys. do 70 tys. zł! Skuteczność Młodzieżowej Rady we wciąganiu młodzieży do działania nie budzi wątpliwości - w Kongresie [Samorządów Uczniowskich] udział wzięło ponad stu przedstawicieli i przedstawicielek poznańskich samorządów uczniowskich, a w I edycji Funduszu dofinansowano 18 projektów. - podkreślają. Fundacja doceniła także współpracę MRM z miastem, działalność Pełnomocniczki Prezydenta ds. młodzieży, czy wsparcie opiekunów z Urzędu Miasta i Rady Miasta.

Po raz pierwszy organizatorzy wprowadzili, obok tradycyjnego jury, plebiscyt internetowy. Każdy może wejść na stronę akcji maszglos.pl i oddać głos na poznańską młodzież.

Super Samorząd to nagroda przyznawana od 2011 r. na zakończenie akcji Masz Głos. Organizatorzy chcą w ten sposób docenić sukcesy uczestników akcji i otwartość władz, ale także promować dobre praktyki w zakresie współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup aktywnych mieszkanek i mieszkańców z władzami samorządowymi. Spośród nominowanych jury, w skład którego wchodzą Mikołaj Cześnik (członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktorka prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl) i Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego) wybiera 5-7 laureatów.

Wyniki nagrody poznamy 7 czerwca podczas Gali Super Samorząd 2019.

Beata Szeszuła

  © Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019