Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowa dzielnica

Budynki mieszkalne i usługowe, nowe drogi oraz linia tramwajowa z pętlą. Są to tylko niektóre założenia planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały przedstawione radnym na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Fot. MPU (2018 r.)
Fot. MPU (2018 r.)

Teren, którego dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, znajduje się w rejonie ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu. Mimo że projekt przeszedł już całą procedurę planistyczną, radni mieli pewne wątpliwości z nim związane.

W planie wydzielono m.in. teren dla oświaty oraz dla usług sportowych i rekreacji, a jednak obecnie budowa szkoły czy przedszkola nie jest tam planowana. Wywołało to wśród radnych dyskusję, gdyż według wstępnych szacunków w nowej dzielnicy ma zamieszkać około 13 - 15 tysięcy osób i zarówno szkoła, jak i przedszkole, mogą być tam bardzo szybko potrzebne.

Mimo tych wątpliwości radni przyjęli projekt. Pozytywne opinie wydano także w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice-Sianowska" - część A w Poznaniu oraz w rejonie ulicy Gronowej.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019