Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowy prezes PdM

Stowarzyszenie Prado do Miasta wybrało nowego prezesa. Został nim Tomasz Wierzbicki.

Tomasz Wierzbicki nowym prezesem stowarzyszenia Prawo do Miasta
Tomasz Wierzbicki nowym prezesem stowarzyszenia Prawo do Miasta

Tomasz Wierzbicki od wielu lat jest radnym Osiedla Świerczewo, w kadencji 2014-2018 był radnym miejskim z listy Prawa do Miasta. W stowarzyszeniu działa od samego początku. Jest trzecim prezesem tego stowarzyszenia. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasową wiceprezeskę Dorota Bonk-Hammermeister (pierwszym prezesem PdM był Andrzej Białas).

Oprócz nowego prezesa wybrano także nowy Zarząd, w skład którego weszli: Dorota Bonk-Hammermeister jako wiceprezeska, Marek Nowak jako wiceprezes i Hanna Grobelna jako członkini.

W obecnej kadencji RMP stowarzyszenie Prawo do Miasta ma dwoje radnych - Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa.

mat.