Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Hydrobufory na wildeckich drzewach

Z początkiem maja Wydział Terenów Zielonych ZDM rozpoczął montaż worków nawadniających - "hydrobuforów" - na wildeckich drzewach przy ulicach: Przemysłowej, Spychalskiego i Św. Czesława.

Fot. Rada Osiedla Wilda
Fot. Rada Osiedla Wilda

Przydrożne drzewa są szczególnie narażone na susze i nadmierne ciepło oddawane przez asfalt. Hydrobufory sprawiają, że korzenie drzew mają stały i równomierny dostęp do życiodajnej wody. Na razie to działanie pilotażowe, tylko na Wildzie - testowany jest ten sposób podlewania drzew.

Zakupiono 200 worków o pojemności 60-70 l. Przy dużych drzewach można zamontować 3- 4 worki, czyli około 60 drzew w ten sposób będzie podlewanych w tym sezonie. Worki spinane są zamkiem, nie ma żadnej ingerencji w pień drzewa.

Do podlewania zostały wytypowane głównie starsze kasztanowce na ul. Spychalskiego, starsze jesiony na ul. Przemysłowej i starsze drzewa na ul. Św. Czesława, rosnące przede wszystkim w misach w chodniku, gdzie dostęp wody jest mocno ograniczony przez otaczające betonowe nawierzchnie. Młode drzewa objęte są podlewaniem w ramach obowiązujących umów na pielęgnację zieleni.

Worki mają dwa otwory na tyle małe, że woda wycieka z nich w ciągu 5-9 godzin, co pozwala na powolne wsiąkanie w ziemię przy drzewach. Optymalne byłoby podlewanie po obrysie korony, a nie bezpośrednio przy pniu, ale niestety nie ma takiej możliwości w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Natomiast przy podlewaniu z beczkowozu część wody wypływa na jezdnię i nie trafia do drzewa. Woda w hydrobuforach uzupełniana będzie w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych, w zależności od występujących opadów.

Wstępnie planowane jest utrzymywanie cały czas worków przy drzewach. Być może trzeba będzie to zmienić i worki będą zdejmowane, a zakładane tylko na czas podlania - to też będzie testowane. W grę wchodzi również kwestia estetyki, to jak często worki trzeba będzie czyścić. Niestety na jednym z worków ktoś nie posprzątał po swoim psie... a nie minęła nawet doba od montażu.

Ten sezon pozwoli na ocenę skuteczności i zasadność stosowania hydrobuforów w warunkach poznańskich w dalszych latach.

oprac. red.