Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Jakie miasto?

Zarząd Osiedla Stare Miasto zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji przestrzennej w kwartale ulic Estkowskiego/Garbary/Szyperska/Północna.

Fot. Rada Osiedla Stare Miasto
Fot. Rada Osiedla Stare Miasto

Spotkanie odbędzie się 20 marca o godz. 17 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17. Wśród tematów m.in.: informacje i dyskusja o planowanych inwestycjach developerskich; o działaniach Miasta w zakresie polityki przestrzennej, komunikacji i zieleni; o sytuacji własnościowej na tym terenie; ochronie zabytków.

Będzie też mowa o planach Miasta Poznań dotyczących rewitalizacji ulicy Garbary na odcinku od ulicy Estkowskiego do Cytadeli z uwzględnieniem planowanych inwestycji przy ul. Północnej, Kutrzeby, na Podgórniku i terenie Starej Rzeźnio raz o bezpieczeństwie w tym rejonie.

oprac. mat.