Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Kara dla operatora rowerów miejskich

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nałożył karę na operatora rowerów miejskich na prawie 300 tys. zł. To rezultat nie wywiązywania się z niektórych zapisów umowy między ZTM, a firmą Next Bike. Dotyczy to m.in. niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz - w największym stopniu - za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

fot. ZTM
fot. ZTM

- Dbając o dobro użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, na bieżąco weryfikuje poprawność działania systemu PRM oraz jakość obsługi klientów. Zgodnie z postanowieniami umowy, za niedoskonałości systemu naliczane są kary. ZTM skorzystał ze swojego uprawnienia i wysłał do operatora systemu kolejną notę księgową, a także spotkał się z przedstawicielami NB w celu omówienia możliwości poprawy działania systemu - ogłosił dzisiaj w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiej w Poznaniu.

Poznański Rower Miejski  to znane użytkownikom z minionych lat - rowery trzeciej generacji oraz rowery bezstacyjne czwartej generacji. Ten drugi to system nowy w przestrzeni miejskiej i wszelkie uwagi dotyczące jego funkcjonowania są  stale szczegółowo analizowane pod kątem ewentualnych usprawnień.

Jak tłumaczą przedstawiciele zarządu: - Sprawdzając spełnianie wymogów, ZTM korzysta z systemu raportowego oraz - niezależnie od tego narzędzia informatycznego - z usług firmy kontrolującej, która w terenie weryfikuje poprawność działania systemu  (m.in. dostępność i sprawność rowerów, poprawność działania aplikacji, terminali, blokad rowerów i klawiatury numerycznej itd).

Na podstawie tych raportów o uchybieniach wyliczono kwotę kary w wysokości 299 tys. zł. - Kary umowne zostały nałożone za niedziałające lub wadliwie działające oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru oraz - w największym stopniu - za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników - tłumaczy ZTM.

To kolejne kary umowne nałożone na Operatora systemu PRM - wcześniej wystawiono notę księgową na kwotę 80 tys. zł za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

Wczoraj przedstawiciele ZTM spotkali się z przedstawicielami operatora w celu omówienia poszczególnych problemów, zgłaszanych przez użytkowników rowerów miejskich oraz obserwowanych przez ZTM, a także wypracowania możliwości ich rozwiązania. Dyskutowano przede wszystkim kwestie trwałości baterii rowerów PRM 4G, problemów związanych z ich zwrotem oraz jakością obsługi infolinii. Przedstawiciele NB zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie poprawić obecną sytuację.

ZTM, jg