Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Na Łazarzu będzie strefa płatnego parkowania i uspokojonego ruchu

Łazarz to kolejny, po Wildzie, obszar gdzie planowane jest wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania i uspokojenie ruchu. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze osiedla św. Łazarz.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu obejmuje Stare Miasto, Jeżyce oraz fragment Łazarz w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Korzyścią płynącą z funkcjonowania SPP jest zwiększenie rotacji parkujących aut. Samochody rzadziej są parkowane na długi czas, co ułatwia znalezienie wolnego miejsca postojowego. Obszary nieobjęte SPP są często traktowane jako parking buforowy - wprowadzenie strefy zmniejsza skalę tego zjawiska. Wprowadzenie SPP oznacza konieczność dostosowania parkowania do obowiązujących przepisów. Dzięki temu piesi zyskują więcej miejsca na chodnikach, poprawia się widoczność na skrzyżowaniach, likwidowane są "dzikie" parkingi. SPP jest korzystna oferta dla mieszkańców strefy. Miesięczny koszt parkowania w strefie dla jej mieszkańca to tylko 10 zł.

Również wymierne korzyści płyną z funkcjonowania SPP. Spora część wpływów przekazywana jest na poprawę jakości ulic i chodników w danej strefie. Przykładem może być m.in. oddana niedawno do użytku ul. Rybaki.

Projekt organizacji ruchu na Łazarzu wybrana w przetargu firma ma stworzyć do końca tego roku. Jego realizacja planowana jest natomiast na lata 2019 - 2021. Zmiany na ulicach Łazarza zaczną być widoczne pod koniec przyszłego roku.

Te działania poprzedziły długie konsultacje społeczne.. Opiniowanie spotkało się z rekordowym zainteresowaniem mieszkańców. Przesłano 393 wiadomości email, kilkadziesiąt pism i list podpisów zawierających łącznie 216 uwag i propozycji zmian do koncepcji uspokojenia ruchu na Łazarzu. Do tego kilkaset osób, które wzięły udział w spotkaniach z mieszkańcami 17 i 18 stycznia br. Konsultacje trwały od 15 grudnia 2017 roku.

Zmiany w organizacji ruchu na Łazarzu związane z wdrożeniem SPP rozpoczną się od realizacji wariantu W1, który w konsultacjach społecznych zyskał duże poparcie mieszkańców przy zaledwie kilku głosach przeciwnych jego wprowadzeniu. Wariant ten został również zarekomendowany przez Radę Osiedla Św. Łazarz.

RB, jg