Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Niebawem ruszy renowacja Dziecińca

Wkrótce ruszy kolejna inwestycja miejska - renowacja przedwojennego kompleksu Dziecińca pod Słońcem nad Wartą przy Drodze Dębińskiej, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury nr 1.

fot. Poznan.pl
fot. Poznan.pl

- Kilka dni temu podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu i realizację prac budowlanych - z firmą Demiurg - ogłosiłMariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. - Zadanie po stronie UM prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w ramach ZIT. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września 2019 - wyjaśnia Wiśniewski. To także kolejna inwestycja nadwarciańska, która wpisuje się w konsekwentną realizację programu tworzenia lub przywracanie przyjaznych miejsc dla mieszkańców do wypoczynku, szczególnie dla dzieci. - W tym roku planujemy również ruszyć z renowacją znajdujących się po sąsiedzku dawnych Łazienek Rzecznych - poinformował Mariusz Wiśniewski.

Renowacja Dziecińca pod Słońcem nad Wartą przy Drodze Dębińskiej, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 obejmie swoim zakresem prace konserwatorskie, budowlane, rozbiórkowe i instalacyjne w obrębie budynków oraz prace drogowe, zieleniarskie i zagospodarowanie ogrodu jordanowskiego, a także budowę nowoprojektowanego budynku dla obsługi kompleksu.

W ramach prac ekipy remontowe zrealizują:  
- renowację elewacji kolumn lastricowych, drewnianych podcieni i całego muru od ul. Bielniki,
- odtworzenie chodników na terenie całego kompleksu,
- nowe oświetlenie terenu,
- renowację i uruchomienie nieczynnej od wielu lat fontanny,
- renowację rzeźby centralnej,
- nowe nasadzenia drzew i krzewów,
- budowę placu zabaw w północnej części ogrodu,
- budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej od strony ul. Piastowskiej,
- nową i liczną małą architekturę.

MW, jg