Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowa sygnalizacja świetlna na Łazarzu

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na budowę sygnalizatorów na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Chociszewskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie przejazdu autobusów komunikacji miejskiej to najważniejsze zadanie nowej sygnalizacji świetlnej na Łazarzu.

fot. ZDM
fot. ZDM

Skrzyżowanie ulic Kasprzaka i Chociszewskiego to jedno z niebezpiecznych miejsc na terenie Łazarza, gdzie dochodzi często do wypadków i kolizji. Na potrzebę zamontowania tam sygnalizacji świetlnej zwracali uwagę mieszkańcy i radni osiedlowi, potwierdziły ją również obserwacje prowadzone przez ZDM.

Dzięki niej zwiększy się poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Zyskają także pasażerowie autobusów linii 64, który dzięki priorytetowi dla komunikacji miejskiej będzie pokonywał skrzyżowanie sprawniej i płynniej.

W przetargu na budowę sygnalizacji wzięła udział jedna firma, która złożyła ofertę o wartości 535 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał  na zrealizowanie zlecenia 60 dni od daty podpisania umowy.

ZDM, jg