Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Osiedla coraz więcej znaczą

Do kandydowania i głosowania w wyborach do rad osiedli zachęcali podczas konferencji prasowej - zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski i dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Arkadiusz Bujak.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

- Byłem jednym ze współautorów reformy jednostek samorządowych - mówi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. - Działania sprzed 8 lat przyniosły wiele pozytywnych zmian. Wzrosła rola radnych i wysokość funduszy, które mają do swojej dyspozycji. Za te pieniądze powstają nowe skwery, chodniki i place zabaw. Radni Osiedlowi to partnerzy Miasta w rozwiązywaniu realnych problemów mieszkańców, są animatorami życia lokalnych wspólnot. Zachęcam do udziału w wyborach i do kandydowania.

- Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 mln zł. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około 1 mln zł rocznie - podkreśla dyrektor Arkadiusz Bujak.

Obaj podkreślali także, iż obecność w radzie osiedla może być pierwszym krokiem w kierunku dalszej działalności społecznej, np. w Radzie Miasta Poznania. Kilkunastu obecnych radnych miejskich zasiada lub zasiadało wcześniej w radzie osiedla. Od Rady Osiedle Żegrze działalność samorządową rozpoczynał m.in. wiceprezydent Wiśniewski.

W nadchodzącej kadencji samorządów pomocniczych Miasto planuje m.in. zwiększenie środków na rozbudowę dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych. Dotyczy to w szczególności osiedli peryferyjnych.

Wybory do poznańskich rad osiedli odbędą się 24 marca (komisje wyborcze będzie można odwiedzić od godziny 8 do 20). Zagłosować może każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Takie same wymogi (pełnoletniość i polskie obywatelstwo) obowiązują w przypadku kandydatów.

Kandydat na radnego osiedlowego musi wypełnić zgłoszenie i zebrać podpisy przynajmniej 10 stałych mieszkańców okręgu, z którego zamierza wystartować. Konieczne jest też oświadczenie, w którym wyraża swoją zgodę na kandydowanie i potwierdza, że posiada pełnię praw wyborczych. Zgłosić może się sam kandydat, osoba udzielająca mu poparcia lub inna, która ma pisemne upoważnienie kandydata.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych będzie się odbywać 11-15 i 18-19 lutego - w godz. 8-15:30 oraz 20-22 lutego - w godz. 8-19. Wnioski można składać w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

  • ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321
  • os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
  • ul. Słowackiego 22, pok. 148
  • ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
  • ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107

oprac. mat.