Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ratajskie przedszkole odnowione

Dobiega końca remont w przedszkolu nr 130 na os. Rzeczypospolitej, dofinansowany przez Radę Osiedla Rataje.

Fot. Artur Gumny - RO Rataje
Fot. Artur Gumny - RO Rataje

Wyremontowano m.in. klatkę schodową, ponadto zakres robót obejmował wymianę instalacji elektrycznej, cały hol zyskał nowy kolor, a schody zostały pokryte nawierzchnią winylową.

Koszt prac remontowych wyniósł 25 tys. zł z czego Rada Osiedla Rataje przekazała w ramach środków własnych kwotę 10 tys. zł, natomiast pozostała kwota pochodziła ze środków celowych Wydziału Oświaty.

Obecnie w przedszkolu prowadzony jest remont polegający na adaptacji pomieszczeń na salę do zajęć sensoplastyki. To zajęcia edukacyjne o charakterze sensoryczno-plastycznym, rozwijające wszystkie zmysły dziecka.

oprac. red.
na podstawie tekstu Artura Gumnego z RO Rataje