Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Remont placu Kolegiackiego ma wykonawcę

Udało się wybrać wykonawcę przebudowy placu Kolegiackiego. Wcześniejsze próby kończyły się niepowodzeniem z powodu zbyt wysokich kosztów. Pojawi się nowa nawierzchnia, zieleń i mała architektura, a plac ma zacząć przyciągać mieszkańców.

fot. UMP
fot. UMP

- Wyłoniliśmy wykonawcę prac przebudowy Placu Kolegiackiego! Wkrótce - z udziałem prezydenta Jacka Jaśkowiaka - podpiszemy umowę na realizację prac budowlanych z firmą Budimex - poinformował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

Przestrzeń Placu Kolegiackiego zyska nową jakość, zarówno z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. Według planów projektanci chcą też wyeksponować fragmenty dawnej Kolegiaty Św. Marii Magdaleny, odkryte przez archeologów UAM podczas wykopalisk trwających tam przez kilka miesięcy.

Na placu przybędzie zieleń i fontanna, mała architektura, a także przestrzeń do wydarzeń kulturalnych i jarmarków. Projekt przebudowy poprzedziły konsultacje społeczne oraz konkurs architektoniczny. Nie będzie też już na nim parkingu. Po przebudowie plac ma tętnić życiem.

jg