Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Remontują ul. Owsianą

Trwają prace remontowe nawierzchni ul. Owsianej na Winogradach. Prace finansowane przez Radę Osiedla Stare Winogrady potrwają do końca sierpnia.

fot. ZDM
fot. ZDM

Prace remontowe ul. Owsianej, które realizuje Zakład Robót Drogowych, polegają na zdjęciu istniejącej warstwy ścieralnej i ułożeniu nowej oraz wymianie podbudowy z kamienia polnego na tłuczniową. Z uwagi na duży zakres, remont został podzielony na 3 etapy.

Pierwszy prowadzony na odcinku od ul. Winogrady do ul. Dożynkowej potrwa do końca lipca, etap II - w obrębie placu-skweru od 26 lipca do 14 sierpnia, etap III - od skweru do salony samochodowego - od 8 sierpnia do końca sierpnia.

Na całym odcinku zostaną punktowo wymienione krawężniki, zaś kamień polny wyjęty z podbudowy będzie przewieziony do magazynu ZDM celem ewentualnego dalszego wykorzystania. Prace zostały wskazane do realizacji i finansowane są przez Radę Osiedla Stare Winogrady. Koszt to niemal 900 tysięcy złotych.

Odcinki ulicy na których wykonywane są prace muszą być wyłączone z ruchu samochodowego na czas robót. Mieszkańców i kierowców przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie. Remont prowadzony realizowany jest przez Zakład Robót Drogowych.

ZDM, jg