Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Są pieniądze na przebudowę Starego Rynku

Podpisano umowę na dofinansowanie rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał na realizację projektu 30 milionów złotych ze środków unijnych. Pozwoli to na stworzenie przestrzeni rynku przyjaznej dla wszystkich mieszkańców, a przebudowa trwać będzie półtora roku od wbicia pierwszej łopaty, które jest planowane na jesień 2021 roku.

fot. Poznan.pl
fot. Poznan.pl

- Stary Rynek ma być wizytówką Poznania, a tym samym wizytówką regionu. Ubolewam, że doszło do degradacji najważniejszych przestrzeni miasta, takich jak Stary Rynek czy ulica Św. Marcin. Sukcesywnie przywracamy im dawny blask - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu blisko 30 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego przebudowana i zmodernizowana zostanie nawierzchnia płyty oraz chodników Starego Rynku. Elementem projektu jest także przekształcenie fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury. Wartość całej inwestycji to 53,3 mln zł, dofinansowanie unijne w wysokości niemal 30 mln.

- Ten projekt jest ważny dla Wielkopolski, a Stary Rynek w Poznaniu jest sercem tego regionu - mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Zgłoszonych zostało 91 projektów. Liczyła się dobre ocena, a Miasto Poznań zdobyło najwyższą notę. Również kwota pieniędzy unijnych, które przekażemy, jest największa spośród wszystkich, które zostaną udzielone.

Rozpoczęcie prac ma nastąpić po zakończeniu rewaloryzacji placu Kolegiackiego. Na czas przebudowy Starego Rynku to właśnie to miejsce ma przejąć część jego funkcji społecznych i kulturalnych. Po przebudowie Stary Rynek ma pełnić głównie funkcję reprezentacyjną, z zachowaniem funkcji ogródków gastronomicznych w sezonie wiosenno-letnim.

Inwestycja będzie realizowana w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj". Rozpisany zostanie przetarg mający na celu wybranie wykonawcy, który w pierwszej kolejności będzie miał za zadanie zaprojektowanie przestrzeni, a następnie wykona prace budowlane. Projekt jest bardzo skomplikowany m.in. ze względu na przebiegające sieci podziemne oraz relikty archeologiczne dawnej zabudowy rynkowej.

Prace budowlane zaczną się jesienią 2021 roku, po zakończonym sezonie ogródkowym, i potrwają do wiosny 2023 roku. Płyta Starego Rynku zostanie wyrównana. Położona zostanie nowa nawierzchnia, której koncepcja jest w trakcie opracowania. Zakłada ona wykorzystanie nowego materiału kamiennego, w który wkomponowany zostanie materiał historyczny.

Cała powierzchnia rynku będzie równa, bez krawężników. Dzięki temu ogródki gastronomiczne będą mogły być ustawione bezpośrednio na płycie, bez konieczności budowania podestów. Wykonana zostanie nowa podbudowa nawierzchni, a także system odwodnienia i retencji wód opadowych.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona zarówno na płycie Starego Rynku, jak i na ulicach, które dochodzą do rynku (do ich pierwszych skrzyżowań).

Inaczej niż obecnie będzie też po remoncie wyglądać ulica Jana Baptysty Quadro. Powstanie tam pasaż kultury, w którym będą się odbywać wydarzenia kulturalne. Znajdzie się w nim miejsce na mobilne elementy takie jak scena, meble miejskie (w tym siedziska) i czasowe zadaszenie. Staną stalowe konstrukcje: słupy i rygle, w których umieszczone zostaną elementy oświetlenia. Stworzone w ten sposób ramy pozwolą na czasowe zadaszenie ulicy, będzie też  można umieszczać na nich artystyczne instalacje.

Wokół bloku śródrynkowego pojawi się nowy rząd lamp, a przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu powstaną wyspy zieleni z roślinami, które zapewnią cień i możliwość odpoczynku.

Przy okazji przebudowy Rynku zmieni się też układ funkcjonalno-przestrzenny budynku Galerii Miejskiej Arsenał. W zachodniej, parterowej części Nowego Arsenału nadbudowana zostanie dodatkowa kondygnacja. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in. poprzez zainstalowanie windy.

W trakcie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji odbywać się będą spotkania z mieszkańcami, właścicielami kamienic oraz przedsiębiorcami.

RB, jg