Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wartostrada coraz dłuższa

Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpoczęły budowę trzech nowych odcinków Wartostrady. Będą miały łączną długość  2,5 km i będą usprawniać ruch w kilku ważnych miejscach. Zakończenie całości prac zaplanowano na początek przyszłego roku.

fot. PIM
fot. PIM

Od grudnia 2018 roku, po podpisaniu umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj", wykonawca  prowadzi prace projektowe oraz jest w trakcie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, które umożliwią realizację prac budowlanych. Te rozpoczną się od budowy kanalizacji teletechnicznej dla monitoringu miejskiego i oświetlenia.

Najdłuższy nowy odcinek rozpoczynać się będzie przy moście Królowej Jadwigi a kończyć przy parku w Starym Korycie Warty. Dwa pozostałe połączą ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadzą pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, nad Cybiną.

Nie tylko nowe odcinki, ale także te już istniejące, zostaną wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. W pierwszej kolejnością pojawią się one na odcinku Wartostrady od rzeki Cybiny do mostu Królowej Jadwigi.

W ramach inwestycji powstaną także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną, a w rejonie mostu św. Rocha, mostu Chrobrego oraz dworca Garbary trzy zadaszone i monitorowane parkingi typu B+R dla 36 rowerów.

Punkty zliczania rowerów zostaną utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Oba mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu.

Zakończenie całości prac zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2020 r.

PIM, RB, jg