Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wyrzucał odpady, zapłacił mandat

Strażnicy Miejscy z referatu Nowe Miasto znaleźli osobę, która nielegalnie wyrzucała odpady w okolicy Wartostrady. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł, musiał posprzątać i przekazać odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

fot. Straż Miejska
fot. Straż Miejska

W pierwszych dniach lipca, w zaroślach przy uczęszczanej przez pieszych i rowerzystów ścieżce, strażnicy miejscy znaleźli porzucone opony, poszycia foteli samochodowych, opakowania foliowe oraz gruz poremontowy. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali znalezisko, porozmawiali ze spacerującymi mieszkańcami i bardzo szybko wytypowali sprawcę.

Już trzy dni później, do siedziby referatu Nowe Miasto, przyszedł mężczyzna, który po przedstawieniu zebranych materiałów przyznał się do wyrzucenia śmieci. Jak się okazało, odpady te pochodziły z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a powodem takiego postępowania była chęć zyskania kilkudziesięciu złotych.

W takich przypadkach nie ma taryfy ulgowej - mandat w wysokości 500 zł i pokrycie kosztów porządkowania. Sprawca sam przewiózł odpady do punkty zbiórki odpadów, a za ich przyjęcie zapłacił tylko 43 zł i 20 gr,

-Opisany przypadek nie będzie przestrogą dla osób bezmyślnie postępujących z odpadami - apeluje Straż Miejska Miasta Poznania.

SMMP, jg