Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

PLOT poprowadzi punkty informacji turystycznej

Do tej pory punkty informacji turystycznej prowadziło Wydawnictwo Miejskie Posnania. Od stycznia ma się to zmienić i za informację dla turystów odpowiadać będzie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

fot. M. Malinowski
fot. M. Malinowski

O planowanych zmianach poinformowano radnych z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Od stycznia Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna poprowadzi punkty informacji turystycznej na Starym Rynku, dworcu kolejowym, lotnisku oraz punkt na MTP, który jest uruchamiany podczas imprez targowych. Wymienione punkty podlegały do tej pory Wydawnictwu Miejskiemu Posnania, w którego gestii pozostanie punkt Centrum Informacji Miejskiej w Arkadii przy ul. Ratajczaka 44. W niedalekiej przyszłości miejsce to przeszkształci się w centrum informacji i edukacji kulturalnej. 

- To projekt nad którym pracowaliśmy od roku. Chcemy podnieść jakość informacji turystycznej jeszcze wyżej - powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. Natomiast prezes PLOT Jan Mazurczak dodał: - Bardzo ważne jest żeby zintegrować w jednym podmiocie jak najwięcej kompetencji z zakresu turystyki. Chcemy stworzyć zintegrowany system informacji turystycznej w całej aglomeracji.

Wprowadzenie tych rozwiązań będzie wymagało zmian m.in. statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Stosowane projekty uchwał przedstawione będą w najbliższych tygodniach.

Jan Gładysiak