Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Przejście Milczańska oddane przed czasem

Wcześniej niż zakładano zakończyły się roboty budowlane związane z rozpoczętym jesienią ubiegłego roku remontem technicznym przejścia podziemnego Milczańska wraz ze schodami pod ul. B. Krzywoustego. Po dokonaniu odbioru robót obiekt udostępniono do użytku mieszkańcom Poznania.

Fot. PIM
Fot. PIM

Dzięki przeprowadzonym pracom poprawiono stan techniczny 40-metrowego przejścia podziemnego położonego między ul. Wiatraczną a Bobrzańską i towarzyszących mu schodów. Poprawiło się również bezpieczeństwo korzystających oraz walory użytkowe i estetyczne obiektu.

W trakcie remontu przejścia m.in. wykonano system odwodnienia, naprawiono ściany i posadzki, a przejście i prowadzące do niego schody zyskały nową nawierzchnię z żywic. Powierzchnie betonowe zostały zabezpieczone powłokami antygraffiti. Zamontowano nowe poręcze przy schodach, balustrady ochronne i nową pochylnię dla rowerów. Wymieniono również instalację oświetleniową.

oprac. red.