Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Apel w sprawie programu rowerowego

Dwanaście stowarzyszeń miejskich podpisało się pod apelem skierowanym do prezydenta Poznania. Poprawkę do projektu budżetu miasta na 2018 rok złożył radny Łukasz Mikuła. 

Fot. materiały Stowarzyszenia Ulepsz Poznań
Fot. materiały Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

Miejscy aktywiście uważają, że w projekcie budżetu miasta na 2018 rok nie uwzględniono środków na realizację kluczowych projektów wskazanych w strategicznym dokumencie, jakim jest Program Rowerowy. Przypominają o zaletach tras rowerowych i zwracają uwagę, że Poznań ma wieloletnie opóźnienia w budowie spójnej sieci tras rowerowych. Apelują do prezydenta Poznania o zapewnienie niezbędnych środków na realizację uchwalonego programu.

Apel podpisały stowarzyszenia:

Tymczasem na apel częściowo odpowiedział radny Łukasz Mikuła, który złożył poprawkę do projektu budżetu na 9,9 mln zł. Ma to umożliwić ealizację odcinków głównych tras dzielnicowych (Grunwaldzka, Dolna Wilda) oraz drobniejsze, ale ważne dla integralności sieci, elementy na Bukowskiej i ringu śródmiejskim. Radny zaznacza, że jego propozycja oznacza realizację Programu w jednym ze skromniejszych wariantów, ale ważne jest jego poważne potraktowanie, a nie dorzucenie do zacnego "półkowników".

- Niezależnie od porywających dyskusji o czerwonej farbie, kontrapasach i kontraruchach, aroganckich cyklistach i tępych kierowcach, uważam, że Program Rowerowy powinien być po prostu realizowany. Powstawał przy udziale radnych miejskich, z wieloma kompromisami i dotyczy faktycznie strategicznej i podstawowej sieci rowerowej, a nie lokalnych uliczek - podkreśla Łukasz Mikuła. 

oprac. mat.