Biuletyn Miejski

Aktualności

Cały chodnik na ul. Lubowskiej wyremontowany

Remont chodników na ulicy Lubowskiej prowadzony był etapami. Odbiór techniczny ostatniego z wyremontowanych odcinków odbył się pod koniec sierpnia. Obecnie na całe ulicy mieszkańcy mogą korzystać z nowych, wygodnych chodników.

fot. ZDM
fot. ZDM

Jesienią 2016 roku chodnik na ulicy Lubowskiej został wyremontowany na odcinku od ulicy Braniewskiej do ulicy Elbląskiej, z tym że od Braniewskiej do Tczewskiej po północnej stronie ulicy, a od Tczewskiej do Elbląskiej po południowej. Była to kontynuacja prac z lat poprzednich. W tym roku prace były prowadzone po północnej stronie ulicy na odcinku od Zagórzyckiej do ulicy Maszewskiej.
Podobnie jak na poprzednich wyremontowanych odcinkach chodnik od jezdni został oddzielony ażurowymi płytami. - Takie rozwiązanie zostało wymuszone przez brak odwodnienia. Dzięki nim nadmiar wód opadowych nie będzie gromadzić się na chodniku - powiedział obecny podczas odbioru radny Witold Puchalski reprezentujący Radę Osiedla Krzyżowniki-Smochowice:.
Koszt remontu chodnika o długości 160 metrów wyniósł 153 tysiące złotych i został sfinansowany ze środków celowych Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

ZDM, (jg)