Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Dla mieszkańców i strażaków

Na Żegrzu mieszkańcy będą mieli miejsce do rekreacji a strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 teren do ćwiczeń.

Fot. mł. bryg. Sławomir Brandt
Fot. mł. bryg. Sławomir Brandt

Trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisali: wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Michalak i komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak.

Porozumienie dotyczy ustalenia zasad realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: "Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji" planowanego do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Poznania" oraz  "Teren do ćwiczeń dla JRG 7 wraz z zagospodarowaniem terenu".

W ramach zadania "Sportowe Żegrze" zostaną zaprojektowane i wybudowane stanowiące kompleks sportowy udostępniony dla mieszkańców Poznania oraz strażaków następujące obiekty: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna wokół boisk (2 tory), plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna-crossfit, street workout. W drugim projekcie infrastruktura przewidziana dla strażaków obejmuje: tartanowy dobieg do wspinalni, teren do ćwiczeń JRG 7, parking samochodowy dla Komendy Miejskiej PSP, siatka zabezpieczająca przed upadkiem ze wspinalni.

Zadania zostaną zrealizowane na nieruchomości położonej przy ul. Bobrzańskiej 6a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP, w użytkowaniu Komendy Miejskiej PSP. Termin realizacji zadań inwestycyjnych będzie obejmował rok 2018, z możliwością jego przedłużenia, zaś finansowanie odbędzie się z budżetu Miasta Poznania.

oprac. red.
Na podstawie materiałów prasowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (tekst: bryg. Wiesław Pokorski, fot.: mł. bryg. Sławomir Brandt)