Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Inwestycje drogowe Osiedla Winiary

Radni Osiedla Winiary spotkali się z Zarządem Dróg Miejskich i ustalili harmonogram inwestycji drogowych zaplanowany na ten rok, a który będzie finansowany ze środków osiedla.

fot. Robert Kołaczyk
fot. Robert Kołaczyk

- W związku z ograniczoną ilością środków i znacznym wzrostem kosztów, musieliśmy dokonać przesunięć naszych funduszy - informuje Robert Kołaczyk, radny osiedla Winiary. To efekt spotkania z ZDM w którym oprócz radnego uczestniczyli też radni Jan Chudobiecki i Przemysław Piwecki.

Według planów w pierwszej kolejności zostaną wykonane budowy chodników na ulicy Piątkowskiej (brakujący odcinek w kierunku ulicy Nasiennej ) oraz na ulicy Kowalskiej. Łącznie na te dwa zadania rada osiedla ma zarezerwowane pawie 120 tys. zł.

Wykonany zostanie remont chodnika na ulicy Żegockiego za prawie 100 tys. zł , a do połowy roku ZDM przygotuje analizy bezpieczeństwa na ulicy Szydłowskiej, chodzi o skrzyżowania z Sokoła i Źródlaną. Następnie w związku planowaną budową miejsc postojowych na ulicy Sokoła, do czerwca ma być gotowy zarys koncepcji organizacji ruchu na odcinku od Koronnej do Szydłowskiej.

Zmiany czekają też przejścia dla pieszych na ul. Piątkowskiej, ZDM zmieni oznakowanie pionowe we wskazanych przez radnych miejscach, zebry w przyszłości mają być także doświetlone, ale termin instalacji oświetlenia nie jest na razie znany. W planach są też prace na Osiedlu Powstańców Warszawy , gdzie wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów na skwerze przed blokiem nr. 5.

Oprócz tego radni po analizie możliwości uporządkowania ulicy Plebańskiej uzgodnili, że w przyszłym roku w z budżetu osiedla zostaną przeznaczone środki na projekt zagospodarowania tego miejsca.

(jg)