Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Jest dotacja na remont torów na Wildzie

Za 63 mln zł zostanie przebudowane torowisko i jezdnia od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Miasto dostało unijną dotację na tę inwestycję, ponad 27 mln zł.

fot. Urząd Miasta Poznania
fot. Urząd Miasta Poznania

Umowę o dofinansowanie projektu przebudowy torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 roku podpisano we wtorek, 3 października, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Zakres projektu obejmuje przede wszystkim przebudowę wyeksploatowanego już torowiska tramwajowego w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. na odcinku o długości ponad 1,4 km - od skrzyżowania z ul. Wierzbięcice z ul. ks. Jakuba Wujka do skrzyżowania ul. 28 Czerwca 1956 r. z ulicami Kilińskiego i Krzyżową.

- W wyniku realizacji inwestycji powstanie torowisko o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej trwałości i stabilności, jak również na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienia komfortu podróżowania - mówi Jan Gosiewski, zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni. -  Obecna infrastruktura przystankowa zlokalizowana na całej trasie tramwajowej stanowiącej przedmiot projektu, zostanie przebudowana ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami - dodaje Gosiewski.

Ponadto w rejonie Rynku Wildeckiego z miejscu istniejących, odrębnych, dla poszczególnych relacji, przystanków powstanie jeden, wspólny. Znacznie usprawni to przesiadki pasażerów. Zarówno ten przystanek, jak i w rejonie ul. Św. Czesława będą typu wiedeńskiego, co z kolei ułatwi wsiadanie do tramwajów. Powstanie też nowa jezdnia oraz równolegle do jezdni umiejscowione miejsca parkingowe.

Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 63 mln zł, z czego ponad 27 mln zł to unijna dotacja. Aktualny harmonogram realizacji inwestycji, przyjęty w podpisanej dziś umowie o dofinansowanie projektu, zakłada prowadzenie robót budowlanych w latach 2021 - 2022. Z uwagi jednak na wzajemne zależności pomiędzy innymi projektami realizowanymi w centrum Poznania możliwe jest podjęcie prac nawet w roku 2019.

UMP, (jg)