Biuletyn Miejski

Aktualności

Nowy skwer na Jeżycach

Skwer na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Gorczyczewskiego przy ul. Bukowskiej w pobliżu Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego przebudowano się w ciągu ostatniego roku.  Liczne nasadzenia i ławki zmieniły go w miejsce odpoczynku.

fot. ZDM
fot. ZDM

Przed budynkiem mieszkalny przy ul Bukowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Gorczyczewskiego przed rokiem przeprowadzone zostały roboty brukarskie i ziemne wraz z częściowym wykonaniem zieleni wysokiej i niskiej, pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Następnie wykonano obsadzenia naprzemiennie kwitnącymi bylinami, trawami ozdobnymi, a także krzewami ozdobnymi na skwerach, za chodnikiem. - W ostatnim czasie pojawiły się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci. Jesienią natomiast planowane jest posadzenie drzew na skwerach oraz roślin cebulowych w trawnikach - informuje ZDM.

Jak zauważa Zarząd Dróg Miejskich ten zaniedbany fragment tej części Poznania zmienia się diametralnie. Jest to ważna przestrzeń na mapie zarówno Jeżyc jak i śródmieścia, dedykowana przede wszystkim mieszkańcom, pieszym w tym dzieciom i młodzieży uczęszczającym do pobliskich szkół.

Wszelkie dotąd zrealizowane prace zostały sfinansowane przez Radę Osiedla Jeżyce. Co ważne w przyszłości planowany jest remont chodnika znajdujący się pomiędzy pasem zieleni, a blokiem mieszkalnym. Jednak, tylko w części znajduje się on w gestii Zarządu Dróg Miejskich, dlatego konieczne jest skorelowanie prac ze wspólnotą mieszkaniową, do której należy pozostały fragment. Kiedy prace uda się zrealizować ten kawałek miasta będzie jeszcze piękniejszy.

ZDM, (jg)