Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ponowny przetarg na budowę nowej pływalni na Ratajach

Spółka PIM ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie nowej pływalni krytej na Ratajach. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Wizualizacja basenu na os. Piastowskim, fot. PIM
Wizualizacja basenu na os. Piastowskim, fot. PIM

Mieszkańcy os. Piastowskiego i jego okolic już od dawna czekali na nowy basen. W miejscu przeznaczonego do rozbiórki obiektu, powstanie budowla łącząca w sobie funkcje rekreacyjne i sportowe.

Aby tym razem przetarg na budowę basenu na os. Piastowskim udało się rozstrzygnąć spółka PIM postanowiła zmniejszyć wymagania w zakresie finansów i doświadczenia. - Wykonawca prac najpierw rozbierze stary budynek, a następnie wybuduje w tym samym miejscu nowoczesny obiekt, w oparciu o znajdującą się w posiadaniu zamawiającego wielobranżową dokumentację projektową - informuje PIM.

W ramach zadania zostanie wybudowana pływalnia szkoleniowo-rekreacyjna, z dominująca funkcją sportową dla młodzieży. Dodatkowo w budynku swoje miejsce znajdzie część przeznaczona na fitness oraz mały zespół saun.

Podstawowy basen pływacki będzie miał wymiary 25x16m i zawierał 6 torów. W celu umożliwienia  rozgrywania sztafet pływackich, głębokość basenu zarówno z jednej, jak i  drugiej strony będzie miała 180 cm, a po obu stronach torów umieszczone zostaną słupki startowe. W pływalni znajdzie się także  basen rekreacyjny o wymiarach 2x5x9m, który będzie pełnił funkcję basenu do nauki pływania.

Niecki basenowe będą wykonane w technologii ze stali nierdzewnej. Obiekt zostanie wyposażony w dwie przebieralnie grupowe - dla grup zorganizowanych, przebieralnię kabinowo-szafkową wyposażoną w 12 kabin oraz 60 dwupoziomowych szafek, a także zespół przebieralni i natrysków dla osób niepełnosprawnych. Na terenie znajdą się również m.in. pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe oraz mała kawiarnia typu barowego.

Na oferty spółka czeka do 22 marca.

PIM, oprac. jg