Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Prezydent na Głównej

Problemy komunikacyjne, bezpieczeństwo i budowa tramwaju do stacji Poznań Wschód zdominowały ponad dwugodzinne spotkanie prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami Osiedla Główna.

Fot. Biuro Prasowe UMP
Fot. Biuro Prasowe UMP

Na wstępie przewodniczący Rady Osiedla Główna Ludwik Troiński wymienił zmiany, które dotychczas udało się osiągnąć. Zaliczył do nich pomyślną współpracę z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dawnego młyna i kapliczek, powstanie lokalnego klubu seniora oraz zapowiedź otwarcia filii Biblioteki Raczyńskich.

- Moim oczkiem w głowie jest park Nadolnik, o który walczyliśmy 19 lat. W końcu jest piękny i nadaliśmy mu imię księdza Tadeusza Kirschke - wyjaśnił przewodniczący RO. Podkreślił również, że miasto rozwija system monitoringu wizyjnego, który pojawił się na terenie osiedla.

Bezpieczeństwo osiedla było jednym z głównych wątków poruszanych podczas spotkania. Mieszkańcy proponowali instalację oświetlenia na przejściach dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Głównej ze Studzienną oraz przy ul. Gnieźnieńskiej. Postulowali również remont miejskich budynków komunalnych i socjalnych oraz zamontowanie kolejnych kamer miejskiego monitoringu.

Paweł Śledziejowski, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich przedstawił również najważniejsze działania, które dotyczyć będą również Osiedla Główna. Zaliczył wśród nich przebudowę mostu Lecha, która rozpocznie się w połowie 2018 roku, dalszą przebudowę ul. Gdyńskiej oraz zaplanowane na początek 2019 zmiany na rondzie Śródka.

Najważniejsza dla mieszkańców osiedla okazała się budowa tramwaju do stacji Poznań Wschód. Paweł Śledziejowski ze spółki PIM poinformował, że trasa tramwajowa w rejon stacji kolejowej Poznań Wschód znajduje się w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych Poznania, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast trwa analiza alternatywnego przebiegu trasy w pobliżu Rynku Wschodniego, która lepiej obsłuży rejon ul. Głównej oraz przybliży tramwaj do terenów, gdzie rozwija się zabudowa wielorodzinna, tworząc tym samym sprawny węzeł przesiadkowy.

- Jestem przekonany, że ten tramwaj jest potrzebny i nie mam co do tego wątpliwości - zapewniał prezydent Jacek Jaśkowiak, a jego zastępca Maciej Wudarski dodał, że projekt jest ściśle związany z rozwojem powstającej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

oprac. mat. na podstawie materiałów Biura Prasowego UMP

Zobacz także: