Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Przetarg na ul. Ślazową do nowej szkoły na Umultowie

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych. mających na celu budowę ul. Ślazowej, gdzie powstaje nowy kompleks szkolny.

fot. PIM
fot. PIM

Spółka PIM ogłosiła przetarg, który obejmuje budowę dojazdu do powstającego tam Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Umultowie. W ramach poprawy jakości układu komunikacyjnego w tej części Poznania, potencjalny wykonawca w ciągu 92 dni od daty podpisania umowy, wybuduje obecnie gruntową ul. Ślazową jako ciąg pieszo-jezdny, na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Umultowskiej, oraz ul. Umultowską na wysokości działki szkoły oraz chodnik wzdłuż ul. Zagajnikowej, na odcinku od ul. Dzięgielowej do ul. Ślazowej.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie również oświetlenie uliczne oraz kanalizacja sanitarna w ulicy Ślazowej o dł. ok 138 m.. Zainteresowane podmioty na składanie ofert, mają czas do 20 kwietni

PIM, oprac. jg