Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Są pieniądze na odnowę Dziecińca

Miasto zdobyło dotację na rewitalizację zabytkowego Dziecińca pod Słońcem w ogrodzie jordanowskim przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej. Odnowione zostaną budynki oraz przywrócony pierwotny charakter ogrodu jordanowskiego wraz z zabytkowa fontanną.

fot. UMP
fot. UMP

Kompleks pierwszego poznańskiego ogrodu jordanowskiego, powstałego  w latach 20. ubiegłego wieku, odzyska blask do końca przyszłego roku. Projekt rewitalizacji kompleksu "Dzieciniec pod Słońcem" przy Drodze Dębińskiej uzyskał ponad 5,2 mln zł dofinansowania unijnego, to ponad połowa wartej 10,5 mln zł inwestycji.

W ramach projektu przewidziana jest rewitalizacja zabytkowych budynków wraz z zastosowaniem rozwiązań efektywnych energetycznie, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także zmianę sposobu zagospodarowania pomieszczeń w budynkach Dziecińca, aby były one bardziej funkcjonalne i atrakcyjne dla odwiedzających.

Oprócz tego odnowiony zostanie sam ogród jordanowski wraz z zabytkową fontanną. Ponadto planuje się wykonanie stosownego oświetlenia oraz objęcie całego terenu monitoringiem w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Dziecińca. W projekcie uwzględniona jest też przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- Jest to jedna z kilku dużych inwestycji nadwarciańskich, które będą realizowane przez Miasto w najbliższym okresie. Sama renowacja "Dziecińca pod Słońcem" będzie też kompleksowo wpisywać się z zaplanowaną jeszcze na ten rok w rejonie Wildy budową pieszo - rowerowej Wartostrady od mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi, a  w przyszłości także z rewitalizacją dawnych Łazienek Rzecznych - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

oprac. (jg)