Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Są pieniądze na rondo Rataje

Miasto Poznań podpisało umowę na dofinansowanie układu komunikacyjnego wokół ronda Rataje. Wartość całości projektu to ok 154 mln zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie prawie 107 mln zł.

Fot. Biuro Prasowe UMP
Fot. Biuro Prasowe UMP

W lipcu Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje". W jego ramach przebudowana oraz budowana będzie infrastruktura torowo-sieciowa z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego. Projekt przewiduje również prace remontowo-budowlane w obrębie obiektu Dworca Autobusowego ronda Rataje, w tym m. in.: remont nawierzchni placu manewrowego, remont platform przystankowych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowanie monitoringu oraz zastosowanie dodatkowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, jak głosowe przywoływanie odjazdów i automatyka drzwi wejściowych do dworca. Integrację w ramach węzła zapewnią wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe, zaprojektowane z uwzględnieniem wytycznych dotyczących potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poprawa warunków funkcjonowania układu komunikacyjnego osiągnięta ma zostać m. in. poprzez nadanie priorytetu dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Zwiększona zostanie łączna liczba pasów na wylotach z ronda. Powstaną m. in. dwa pasy do skrętu w lewo z ulicy Jana Pawła II w ul. Krzywoustego. Utworzony zostanie korytarz komunikacyjny dla publicznego transportu zbiorowego w ciągu ulic: Krzywoustego, Jana Pawła II i Zamenhofa wraz z uzupełnieniem brakujących przystanków na zjazdach z ronda. Wybudowane zostaną dodatkowe buspasy na rondzie dla autobusów poruszających się w ruchu okrężnym oraz dla tych jadących w kierunku ul. Piłsudskiego bez ograniczania ilości pasów dla samochodów. Oprócz transportu publicznego priorytetem na rondzie będą również piesi - wprowadzona zostanie bardziej przyjazna dla nich sygnalizacja świetlna. Ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony. Wybudowane będą nowe ścieżki dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride. Na przystankach wokół ronda zainstalowanych będzie 13 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

oprac. red. na podstawie materiałów Biura Prasowego UMP