Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Szkoła przy ul. Kanclerskiej do rozbudowy

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 to kolejna z zapowiadanych dużych inwestycji oświatowych. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę na rozbudowę oraz remont budynku przy ul. Kanclerskiej.

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie
fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

W ramach zamówienia wykonawca prac jest zobowiązany do m.in. wykonania remontu i rozbudowy budynku szkoły, dostosowania budynku do norm energooszczędnych poprzez docieplenia ścian oraz stropów budynku, a także przystosowania sal dydaktycznych do potrzeb dzieci o różnym stopniu upośledzenia oraz niesprawności, które uczą się w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3.

Obiekt po remoncie i rozbudowie został zaprojektowany jako całkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, a przy budynku zaplanowano podjazd dla samochodów obsługujących i dowożących uczniów. Przewidziano również miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu inwestycji na terenie szkoły będzie funkcjonowała sala do hydroterapii, wszystkie łazienki wyposażono w pomieszczenia do pielęgnacji i zabiegów higienicznych, a przy szatniach do sali gimnastycznej przewidziano specjalnie przystosowane węzły sanitarne. Budynek zostanie również zaopatrzony w szyny do powieszenia podnośników transportowych, co znacznie ułatwi poruszanie się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

Po rozbudowie szkoła będzie w stanie przyjąć ok. 180 uczniów, którym może towarzyszyć nawet 90 pracowników dydaktycznych i personelu pomocniczego. Nowoczesny budynek zapewni większą dostępność i funkcjonalność oraz podniesie komfort wszystkich użytkowników obiektu.

Inwestycja będzie kosztować niespełna 10 mln zł.

PIM, jg