Biuletyn Miejski

Aktualności

Szkołę Podstawową nr 48 czeka remont i rozbudowa

Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Sarmackiej będzie zmodernizowana i rozbudowana przy udziale unijnych pieniędzy. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach rozbudowy i modernizacji tej placówki.

fot. UMP
fot. UMP

To jedna z wielu oświatowych inwestycji jakie trwają i są planowane w najbliższym czasie w Poznaniu. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg na prace projektowe i budowlane. Na oferty potencjalnych wykonawców modernizacji Szkoły Podstawowej nr 48 czeka do 19 września.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 ma nie tylko poprawić warunki nauki w tej szkole, ale też przyczynić się do wzbogacenia jej oferty zajęć pozalekcyjnych. Plan zakłada m.in. rozbudowę placówki o dwa skrzydła - zachodnie i południowe, budowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz przebudowę układu sal lekcyjnych i pomieszczeń dla personelu w istniejącej części obiektu. 

W przebudowanej części szkoły toalety zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych, powiększona zostanie świetlica, powstanie szatnia i gabinet higienistki. Przebudowany i docieplony zostanie dach. Przewidziana jest także budowa boisk na świeżym powietrzu.

- Do tej pory istniejąca infrastruktura ograniczała możliwości szkoły. Prowadzenie niektórych zajęć było wręcz organizacyjnie niewykonalne. Ale to się zmieni po modernizacji. Dopełnieniem działań będzie zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych   - wyjaśnia Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 6, 9 mln zł, a z tego 3, 8 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

UMP, (jg)